Inhoud

Getagd in

Zieke werknemer gestraft met lagere WW-uitkering

Ongelofelijk maar waar: je bent ziek, je verliest je baan en je ontvangt ook nog eens een lagere WW-uitkering. Het voelt alsof je ervoor gestraft wordt dat je ziek bent. Hoe is dit nu mogelijk? Is er een oplossing voor dit probleem? Wij praten je bij!

De aanleiding

Per 1 juli 2015 is er nieuwe regelgeving met betrekking tot de WW-uitkering ingevoerd. Deze regelgeving pakt nadelig uit voor een bepaalde groep zieke werknemers die een WW-uitkering aanvragen. Op 20 juli 2017 verscheen er een artikel in de Volkskrant over een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Hierin werd vermeld dat een zieke die zijn baan verliest niet ‘gestraft’ mag worden met een lagere WW-uitkering. Kamerlid Van Kent (SP) heeft op 21 juli 2017 Kamervragen gesteld.

 

Het probleem

Het is iets ingewikkelder dan het nu lijkt, maar ga ervan uit dat je op grond van de wet in het eerste ziektejaar recht hebt op 70% van je loon. Is dat bedrag lager dan het wettelijk minimumloon dan heb je recht op het minimumloon. In veel gevallen is in de arbeidsovereenkomst of cao bepaald dat je in het eerste jaar 100% van je loon ontvangt. Het komt ook voor dat je werkgever gedurende je ziekte twee jaar lang 100% van je loon doorbetaalt. De dupe zijn de zieke werknemers die 70% van hun laatst verdiende loon ontvangen. Op het moment dat deze zieke werknemer een WW-uitkering aanvraagt wordt de uitkering berekend over een lager bedrag en dat leidt tot een lagere WW-uitkering.

 

Stand van zaken

Op 6 september jl. heeft Minister Asscher de vragen beantwoord. Goed nieuws: er is reparatiewetgeving in de maak: het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en een wijziging van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen is in voorbereiding. Er is voorzien in een eenmalige tegemoetkoming voor WW-gerechtigden die in de periode vanaf 1 juli 2015 een lagere WW-uitkering hebben ontvangen vanwege ziekte in de tussenliggende periode. Ga er wel van uit dat je deze compensatie pas eind 2018 kunt verwachten! We houden je op de hoogte!

 

Over Miss Legal

Miss Legal is een internationaal kantoor met vrouwelijke professionals in zeven landen: Nederland, België, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Oekraïne. Binnen Miss Legal spreken we Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch en Turks. Miss Legal empowert graag haar cliënten om (ook zelf) hun zaken op te lossen. Dat doen wij middels begrijpelijke adviezen, handige blogs en inspirerende workshops. In de afgelopen vier jaar hebben we op deze wijze 700.000 mensen mogen empoweren. Miss Legal heeft geen traditionele kantoren, spreekuren of inloopdagen van negen tot vijf. Wij werken volledig online, snel en zijn zeven dagen per week bereikbaar. Neem contact met ons op!

 

Fixed fee

Bij ons betaal je niet per uur, maar een vast bedrag per sessie, advies of oplossing. Miss Legal werkt in teams van juristen, fiscalisten, financiële adviseurs, advocaten, notarissen, particuliere recherches, business coaches en psychologen. Hiermee is Miss Legal de enige one-stop-legalshop waar je hulp krijgt op alle mogelijke gebieden, zowel nationaal als internationaal. Afhankelijk van je vraag, koppelen wij jou aan een specialist die jouw contactpersoon wordt en met wie je eventueel ook face to face kunt afspreken. Schakel Miss Legal in als strategisch partner die jou helpt met je juridische, financiële en fiscale vragen op het gebied van ondernemerschap, werk en familieleven. Zie ook onze ‘zusjes’, Miss Psychology en Bizzy Beezz Agency!

Share
Auteur

Tessa staat bekend als een juriste met hart voor de zaak. Tessa helpt werknemers, werkgevers en HR afdelingen met arbeidsrechtelijke kwesties. Zo kan zij nieuwe arbeidsovereenkomsten voor je opstellen, maar ook bestaande documenten voor je nakijken. Wat Tessa ook graag doet is je hele afdeling doorspitten op zoek naar arbeidsrechtelijke valkuilen om vervolgens je risico’s volledig af te dichten.
Meer artikelen
Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?