Het levenstestament, wat moet je er precies over weten?

Iedereen is natuurlijk wel bekend met het document dat we het “testament” noemen. Voor veel mensen geldt echter dat ze een stuk minder bekend zijn met het document dat wordt bestempeld als zijnde het levenstestament. Toch is ook deze laatste tegenwoordig ongelofelijk belangrijk. Het is namelijk zo dat dit document ervoor kan zorgen dat er een vertrouwenspersoon kan en mag worden aangesteld die voor jou bijvoorbeeld zakelijke en financiële beslissingen mag nemen. Dat is toch niet onbelangrijk. Ben jij nog niet echt bekend met dit document, maar wil je er wel graag meer over te weten komen? Dan is het zeker de moeite waard om even snel verder te lezen!

Wat is het levenstestament?

Voor heel wat mensen geldt dat ze er op een bepaald ogenblik in hun leven aan denken om een bepaald testament op te laten maken. De inhoud waar dat testament over beschikt maakt dan in de praktijk duidelijk hoe de erfenis van de persoon in kwestie moet worden verdeeld. In ieder geval betekent dit dat dit document eigenlijk pas boven water komt wanneer er een persoon is komen te overlijden. Dat geldt niet voor het levenstestament. Dit document is van belang wanneer de persoon nog in leven is. Ze maakt immers duidelijk welke persoon er kan worden aangesteld voor het behartigen van de belangen wanneer de opsteller van het document zelf daar niet meer toe in staat is. Dat kan in de praktijk ongelofelijk veel vervelende situaties en problemen voorkomen.

Op welke voordelen kan je concreet rekenen?

Steeds meer en meer mensen kiezen er op een bepaald ogenblik in hun leven voor om een levenstestament op te laten stellen. Dat omwille van verschillende redenen. Voor het merendeel van de mensen geldt dat zij het niet tegen willen komen dat ze op een bepaald moment problemen krijgen, bijvoorbeeld omdat men niet langer in staat is om nog zelf nog beslissingen te nemen op zakelijk en / of financieel vlak. Het zelf aanstellen van een vertrouwenspersoon zonder gebruik te maken van levenstestamenten zou in principe wel kunnen. Echter is het in de praktijk zo dat deze persoon dan niet zal worden herkend door bijvoorbeeld banken. In principe is dit dan ook niet altijd een oplossing. Hier zal je dus wel even rekening mee willen houden.

Met welke kosten moet je rekening houden?

Het spreekt voor zich dat je tot slot ook nog graag even stil zal willen blijven staan bij de kosten die moeten worden betaald voor het laten opstellen van een levenstestament. Wat dit betreft zal het al snel duidelijk worden dat dit best goed meevalt. In het merendeel van de gevallen kan je dan ook rekening houden met een prijskaartje gelegen ergens rond de 500 euro inclusief BTW. Let wel, dit is geen vastgesteld bedrag. Het is namelijk zo dat de exacte kostprijs voor het laten opstellen van dit document wordt bepaald aan de hand van de exacte inhoud waarover ze dient te beschikken. Hoe uitgebreider die inhoud, des te hoger uiteraard de prijs zal komen te liggen die de notaris zal aanrekenen. Hier moet je dus wel even rekening mee houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.