Inhoud

Getagd in

Een arbeidsconflict, en nu?!

Je begint de dag, je ziet je collega zitten, maar ze zegt geen “goedemorgen”. Het is 11:00 uur, je collega vraagt aan alle anderen wat zij willen drinken, behalve aan jou. Je leidinggevende maakt het je lastig: hij geeft je te veel opdrachten, te moeilijke opdrachten of roostert je op onmogelijke tijden in. In deze situaties kan er een arbeidsconflict ontstaan. Een arbeidsconflict op de werkvloer lijkt niet zo’n groot probleem: je kunt nu eenmaal niet met iedereen plezierig omgaan, toch? Maar ja, als je met elkaar moet samenwerken en van elkaar afhankelijk bent, dan wordt het best lastig als er een arbeidsconflict is ontstaan. Hoe langer het conflict duurt, hoe moeilijker het is om het op te lossen. In deze blog willen wij je graag wijzen op de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten.

Arbeidsconflict

Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict? De STECR Werkwijzer hanteert de volgende definitie: van een arbeidsconflict is sprake in de volgende situatie: ‘Twee individuen, een individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste een van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.’

Werkgever

In de praktijk weten leidinggevenden vaak niet met een arbeidsconflict om te gaan. De oorzaak van het arbeidsconflict is vaak moeilijk te achterhalen. Het wordt nog lastiger als de leidinggevende het arbeidsconflict zelf heeft veroorzaakt. Wat moet je dan als werknemer doen? De werknemer heeft het gevoel dat hij geen kant op kan. Op het moment dat er door een werkgever niet adequaat met een arbeidsconflict wordt omgegaan kan het gevolg zijn dat de werknemer zich ziek meldt. Dat is het moment dat de werknemer zich moet melden bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts verwijst naar de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten op het moment dat hij heeft vastgesteld dat er sprake is van een arbeidsconflict.

STECR werkwijzer

Stichting Expertisecentrum Participatie (STECR) heeft deze Werkwijzer Arbeidsconflicten opgesteld. De Werkwijzer dient een bijdrage te leveren aan een goede beoordeling en begeleiding bij arbeidsconflicten. Het doel van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten is het geven van een duidelijke handreiking aan de beroepspraktijk, zodat uiteindelijk werkgever en werknemer weer verder kunnen. Rechters hanteren de in de Werkwijzer geschetste aanpak regelmatig als norm. In de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten zijn de rollen van de huisarts, bedrijfsarts, HR/P&O adviseur beschreven.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Je kunt ons inschakelen als er een arbeidsconflict is ontstaan. Dat kan trouwens ook als je geen werknemer, maar werkgever bent. We kunnen een MfN-register mediator in de zaak laten bemiddelen. Is het arbeidsconflict te ver geëscaleerd dan kan de arbeidsovereenkomst tussen de partijen eventueel worden beëindigd. Onze juristen geven hierover deskundig advies en kunnen het traject begeleiden.

Heb jij als werknemer of werkgever vragen over een arbeidskwestie?

Boek dan direct via deze link een 30 minuten brainstormsessie met onze arbeidsrecht professional om antwoorden te krijgen op al je vragen!

Over Miss Legal

Miss Legal is een internationaal kantoor met vrouwelijke professionals in zeven landen: Nederland, België, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Turkije en Oekraïne. Binnen Miss Legal spreken we Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch en Turks. Miss Legal empowert graag haar cliënten om (ook zelf) hun zaken op te lossen. Dat doen wij middels begrijpelijke adviezen, handige blogs en inspirerende workshops. In de afgelopen vier jaar hebben we op deze wijze 700.000 mensen mogen empoweren. Miss Legal heeft geen traditionele kantoren, spreekuren of inloopdagen van negen tot vijf. Wij werken volledig online, snel en zijn zeven dagen per week bereikbaar. Schakel Miss Legal in als strategisch partner die jou helpt met je juridische, financiële en fiscale vragen op het gebied van ondernemerschap, werk en familieleven. Zie ook onze “zusjes”, Miss Psychology en Bizzy Beezz Agency!

Share
Auteur

Miss Legal is een laagdrempelig juristenkantoor met toegankelijke informatie, professionals en online tools. Miss Legal bestaat uit juristen, advocaten, fiscalisten, psychologen en (business) coaches die landelijk opereren.
Meer artikelen
Uitnodiging

Summer High Tea

Op 14 augustus organiseert BrandedU samen met Miss Legal het “Summer High Tea” netwerkevenement in Amsterdam voor ambitieuze vrouwen! Zien we je daar?